เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
425 views • March 9, 2021

Impfpass, QR-Code & Big-Data: Schritt für Schritt in den totalitären Staat?

zentralPlus
zentralPlus
Viele europäischen Länder - darunter auch Deutschland - sind bestrebt, einen digitalen Europäischen-Impfpass einzuführen. Dieser Pass mit QR-Code bedeutet für Europa unter anderem, dass die EU-Kommission vollen Zugang zu den Gesundheits-Daten aller EU-Bürger haben wird und Menschen zu „gläsernen Bürgern“ werden. Weiter könnte jeder Schritt damit überwacht werden - ähnlich wie im kommunistischen China, das der Europäischen Union nun offenbar als Vorbild dient. Bis zum Sommer will die EU einen europaweit gültigen Ausweis einführen, um Reisen zu ermöglichen, das bestätigte Bundeskanzlerin Angela Merkel Ende Februar nach einer Videoschalte der Staats- und Regierungschefs zum Thema Corona-Maßnahmen. ........................... Unterstützen Sie unabhängigen Journalismus: 👉 Per Paypal: http://bit.ly/SpendenZentralPlus 👉 Per Banküberweisung: Epoch Times Europe GmbH, IBAN: DE 2110 0700 2405 2550 5400, Verwendungszweck: Spenden für zentralPlus Vielen Dank! ............................. 💎 Folgt uns auf www.frontalplus.de 💎 Folgt uns auf Telegram: http://bit.ly/zentralPlus_Telegram 💎 Folgt uns auf Odysee: http://bit.ly/zentralPlus_Odysee 💎 Folgt uns auf Youmaker: https://www.youmaker.com/channel/9ecf0113-28ef-4c96-9ea0-34db4a1ad3f0 💎 Folgt uns auf Rumble: http://bit.ly/zentralPlus_Rumble
Show All
Comment 0