Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
795 views • December 27, 2021

도넛? 아~니죠. 크림폭탄! 스콘 맛집의 크림가득 4가지 맛 스콘 만들기 Full of Cream! 4 flavor Cream Scones - Korean street food

FoodyTrip
FoodyTrip
😋 크림가득! 4가지 맛 크림스콘 만들기 / 오늘디저트, 롯데백화점 안산점 Full of cream! Making 4 flavor cream scones / How to make scones / Onul dessert 📌 Location : https://goo.gl/maps/zq43wBDoJwgEQaPf9 📲 Instagram : https://www.instagram.com/onuldessert 🛒 Online Shop : https://www.idus.com/w/artist/84899106-ee8e-4340-9c40-09ea48b9e356/product 💌 무료촬영요청 및 제보 Contact FoodyTrip : goodymob@naver.com ✅ 본 영상은 직접 촬영요청을 드리고 섭외하여 촬영한 것이며, 유료광고를 포함하고 있지 않습니다. This video does not contain paid advertisements.
Show All
Comment 0