Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
901 views • January 5, 2022

칼로 깎아 만드는 국수? 탱글탱글 쫄깃한 면발! 산시 도삭면 / Chinese Knife-Cut Noodles - Korean street food

FoodyTrip
FoodyTrip
😋 칼로 깎아 만드는 산시 도삭면 (소고기도삭면, 사오지도삭면) / 건륭산시도삭면 신촌본점 Shanxi Knife-Cut Noodles (刀削麵 dao xiao mian) / Chinese food in Korea 💰 Price : KRW 8,000 (USD 6.68) 📌 Location http://naver.me/FzHmetQD https://goo.gl/maps/YP1kLCRzuNHGhopo6 💌 무료촬영요청 및 제보 Contact FoodyTrip : goodymob@naver.com ✅ 본 영상은 직접 촬영요청을 드리고 섭외하여 촬영한 것이며, 유료광고를 포함하고 있지 않습니다. This video does not contain advertisements.
Show All
Comment 0