Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
923 views • December 19, 2021

대왕 카스테라 신상 맛집?! 폭신폭신~ 대만 카스테라 만들기 자르기 Making Huge Jiggly Cake, Giant Castella - Korean street food

FoodyTrip
FoodyTrip
😋 대왕 카스테라 만들기 자르기 / 와보니 베이커리, 인천 신포시장 Making Huge Jiggly Cake / Taiwanese Giant Castella in Korea / Korean street food 💰 Price : KRW 7,000 (USD 5.90) 📌 Location : http://naver.me/FLBOk4Xc 💌 무료촬영요청 및 제보 Contact FoodyTrip : goodymob@naver.com ✅ 본 영상은 직접 촬영요청을 드리고 섭외하여 촬영한 것이며, 유료광고를 포함하고 있지 않습니다. This video does not contain paid advertisements.
Show All
Comment 0