Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
805 views • January 2, 2022

역대급 웨이팅! 최소 1시간? 줄서서 먹는 인기폭발 산더미 붕어빵 4가지맛 Fish-shaped Bread (Bungeoppang) - Korean street food

FoodyTrip
FoodyTrip
😋 재료준비 6시간, 기계 7대, 대기시간 평균 1시간 / 오픈전부터 줄서는 인기폭발 4가지 맛 붕어빵 / 광장시장 총각네/ 한국길거리음식 Fish-shaped Bread (Bungeoppang) / Gwangjang Market, Seoul / Korean street food 💰 Price 단팥호두 Red bean walnut : KRW 1,000 (USD 0.84) 슈크림 Cream puff : KRW 1,000 (USD 0.84) 피자 Pizza : KRW 2,000 (USD 1.68) 고구마 크림치즈 Sweet potato cream cheese : KRW 2,000 (USD 1.68) 📌 Location : https://goo.gl/maps/HANTQnCEjHQdsvJi9 💌 무료촬영요청 및 제보 Contact FoodyTrip : goodymob@naver.com ✅ 본 영상은 직접 촬영요청을 드리고 섭외하여 촬영한 것이며, 유료광고를 포함하고 있지 않습니다. This video does not contain advertisements.
Show All
Comment 0