Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
200 views • January 12, 2022

《出身論》的殉道者——遇羅克(一)《出身論》被譽為「黑暗中的人權宣言」。它的作者,被人們稱為「永遠的中國馬丁•路德金」的遇羅克。他的故事,是中國人心中一份瀋重的記憶……

香梅時段
香梅時段
本頻道講述在大陸被遺忘的民國人物和在文革期間被消失的生命鮮為人知的人生經歷。 本節目臉書賬號:https://www.facebook.com/renwubaijia/ 本節目Safechat賬號:https://safechat.com/u/xiang.mei 本節目優美客賬號:https://www.youmaker.com/c/yaRL19bVO06D
Show All
Comment 0