เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
629 views • December 6, 2021

5 Reasons To Stay in No Contact

Coach Lee
Coach Lee
Relationship expert Coach Lee shares 5 reasons why you should stay in no contact after a breakup. If you are tempted to break no contact, watch this video before you do so that you can make an informed decision. After two decades in the relationship coaching service, Coach Lee has seen it all and reveals in this video why no contact is your best bet if you want your ex back but for several other reasons as well. Get more information on Coach Lee's Emergency Breakup Kit at https://myexbackcoach.com/ebk Coach Lee is on Instagram @RealCoachLee
Show All
Comment 0