Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9214
892 views • June 30, 2022

Last 9/11 Victim Photo Places in Museum

NTD News
NTD News
After 16 years, the 9/11 memorial museum in New York is finally able to get photographs of all the victims. They just placed the final photo of a victim on their memorial wall.
Comment 0