Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/10782
347 views • August 18, 2022

Castello Di Amorosa: The Castle of Love

NTD News
NTD News
A 13th-century, Tuscan-inspired castle sits on a hill in Calistoga, California. It’s called Castello di Amorosa, or the Castle of Love. And the owner, Dario Sattui, put a lot of heart into building it.
Comment 0