Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,373 views • September 12, 2021

🔥警告王毅?日防相岸信夫和越南簽軍事合作 強調台海和平重要|美智庫:全世界須全力以赴保護台灣 不能失敗|FBI首份911解密文件|趙薇遭封殺18天 首次在微博發聲|早安新唐人【2021年9月13日】

#油管言論審查​​​ #新唐人亞太台搬家中 🔷警告王毅?日防相和越南簽軍事合作 挺台海和平 🔷美智庫:全世界須全力以赴保護台灣 不能失敗 🔷FBI首份911解密文件 美國有同夥接應劫機犯 🔷趙薇遭封殺18天首發聲 馬雲消失114天後露臉 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0