Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,374 views • December 16, 2021

🔥美商務部制裁數十中企 提及腦控|8中企遭美財政部列黑名單 包括大疆|捷克參院挺立陶宛|早安新唐人【2021年12月17日】 @新聞精選【新唐人亞太電視】三節新聞Live直播 ​

#油管言論審查​​​ #新唐人亞太台搬家中 🔷防疫旅館群聚案 過年防疫加嚴 🔷美商務部制裁數十中企 包括腦控武器研究所 🔷捷克參院挺立陶宛:沉默就會淪下個受害者 🔷日相不出席冬奧會 中共大使又求又威脅 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0