Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/7579
1,257 views • May 21, 2022

Testimony: Hillary OK'd Unvetted Trump Claims

NTD News
NTD News
Hillary Clinton’s 2016 campaign manager, Robert Mook, took the stand Friday and testified that Clinton “personally approved” sharing the false Trump-Russia theory with the media.
Comment 0