Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,620 views • October 1, 2021

🔥10國AIDA選手挺台灣 自願「隱藏國旗」|10.1升五星旗變降半旗|陳秋實失蹤一年多突現身|印陸軍總司令:印中衝突將繼續發生|早安新唐人【2021年10月1日】

#油管言論審查​​​ #新唐人亞太台搬家中 🔷美傳要求提交「機密數據」台積電:非強制性 🔷拒屈共!10國AIDA選手自願「隱藏國旗」挺台灣 🔷民怨下廣東漲電價 中國9月PMI創1年半新低 🔷印陸軍總司令直言:印中衝突將繼續發生 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0