Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
369 views • June 27, 2022

夾縫中的波蘭倔強的譜寫一首青春的鎮魂歌。

大雄畫里話外
大雄帶大家在博物館裡尋找華沙起義的英雄痕跡。 支持我的頻道: https://donorbox.org/thanks-for-supporting-daxiong-s-channel https://www.paypal.com/paypalme/flagart #華沙起義 #波蘭 #畫裡話外
Show All
Comment 0