Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
352 views • May 21, 2021

漢字動畫《悠遊字在》:說象

在中國的中原地區,象早已絕跡,但是以前在商朝那個甲骨文時代,大象還是隨處可見,對象的觀察也很深刻,所以甲骨文的象字很逼真傳神,即使經過三、四千年,現代人還是可以一眼就認識牠,甲骨文的象,一個個都是長鼻子,長象牙、大耳朵、大肚子的可愛模樣。 金文就更細膩了,把鼻子尖上可以當手用的分叉部位都畫出來了。小篆字體的象字,二個大耳朵更加突顯,長鼻子也更加清楚。 悠遊字在從漢字出發,用孩子喜歡的卡通,拆解漢字一筆一畫背後的意義,讓孩子發現原來中文字這麼有趣!讓孩子先感受漢字的有趣與奧妙,孩子離閱讀的世界就越來越近囉! 《悠遊字在》從漢字出發,用孩子喜歡的卡通,拆解漢字一筆一畫背後的意義,會讓孩子發出驚嘆,原來中文字這麼有趣!讓孩子先感受漢字的有趣與奧妙,孩子離閱讀的世界就越來越近囉! 🌼《悠遊字在》Facebook https://www.facebook.com/yoyofreely 🌼《悠遊字在》線上看 http://videoshop.ntdtv.com.tw 🌼《悠遊字在》DVD http://goo.gl/TN9SoF
Show All
Comment 0