Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
951 views • August 18, 2021

🔥美重申對台承諾 白宮顧問:台灣與阿富汗不同|阿富汗副總統仍堅守 塔利班釋放近千囚|中共報復「斷鐵路貨運」 立陶宛交長:損失不大|早安新唐人【2021年8月18日】新唐人亞太電視

#油管言論審查​​​ #新唐人亞太台搬家中​​​ 🔷美重申對台承諾 白宮顧問:台灣與阿富汗不同 🔷阿富汗變天 中共將臨更多風險 🔷阿富汗副總統仍堅守 塔利班為改善形象釋千囚 🔷中共人大擬在港實施「反制裁法」半數外銀恐撤離 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友|https://bit.ly/ntdtvfriends​​ ======================================
Show All
Comment 0