Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,547 views • November 17, 2021

🔥全球首支F-16V戰機聯隊在台成軍|美國會顧問機構:緊急強化美國台海威懾力|中共官媒發「彭帥聲明」疑點多|與中共接觸戰略 梅克爾承認「太天真了」|早安新唐人【2021年11月18日】|新唐人亞太電視

#油管言論審查​​​ #新唐人亞太台搬家中 🔷全球首支F-16V戰機聯隊在台成軍 🔷與中共接觸戰略 梅克爾承認「太天真了」 🔷中共官媒發「彭帥聲明」疑點多 WTA:更擔憂 🔷NBA球星揭中共活摘器官罪惡 籲共同制止暴行 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0