Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9214
1,175 views • June 21, 2022

Attorney General Garland Visits Ukraine

Capitol Report
Capitol Report
Attorney General Merrick Garland made a surprise visit to Ukraine, meeting with Ukraine's Prosecutor General Iryna Venediktova about seizing and prosecuting war criminals. Garland says his visit is an intent to signal continued U.S. support for the embattled nation.
Show All
Comment 0