Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,726 views • December 15, 2021

🔥美明後年估各升息三次|美參院通過NDAA 邀台灣參與環太軍演|立陶宛所有外交官撤離中國|美擬擴大斷供中芯 中共跳腳|早安新唐人【2021年12月16日】|新唐人亞太電視

#油管言論審查​​​ #新唐人亞太台搬家中 🔷美Fed加速退場 明、後年估各升息三次 🔷美擬擴大斷供中芯 聯電、力積電或受惠 🔷抵制中共威脅 立陶宛所有外交官撤離中國 🔷北市防疫旅館增1確診 不排除交互感染 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0