Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,521 views • December 23, 2021

🔥西安封城|立陶宛友台主席霸氣回:共產主義已在垃圾堆|英特爾拒新疆產品|憂台灣有事 美前印太司令籲建飛彈網|早安新唐人【2021年12月23日】@新聞精選【新唐人亞太電視】三節新聞Live直播

#油管言論審查​​​ #新唐人亞太台搬家中 🔷Omicron擔憂緩 美批准口服藥 美股收漲 🔷「雙疫情」嚴重 中國西安1300萬居民封城 🔷英特爾拒新疆產品 中共小粉紅想報復又糾結 🔷立陶宛議員霸氣回中共:共產主義已在垃圾堆 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0