Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,598 views • November 29, 2021

🔥波羅的海3國議員訪台 27架次共機遭驅|捷克終結親中共路線|《時代革命》獲最佳紀錄片獎 外媒讚金馬勇敢決定|早安新唐人【2021年11月29日】@新聞精選【新唐人亞太電視】三節新聞Live直播

#油管言論審查​​​ #新唐人亞太台搬家中 🔷Omicron亂跨年?陳時中今宣布新指引 🔷波羅的海3國議員訪台 27架共機擾台遭驅離 🔷捷克總理齊曼染疫 隔離間內交權友台派費亞拉 🔷《時代革命》獲最佳紀錄片獎 外媒讚金馬勇敢決定 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0