Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,644 views • October 27, 2021

🔥布林肯:台灣被排除就是破壞聯合國|中共特務攜200張私照 脅迫美工程師當共諜|「奇異博士」確診|冬奧倒數100天 北京疫情升|早安新唐人【2021年10月27日】|新唐人亞太電視

#油管言論審查​​​ #新唐人亞太台搬家中 🔷台灣被排除就是破壞聯合國!布林肯籲各國挺台 🔷張忠謀:台積電兵家必爭 在台營運最有競爭力 🔷中共特務攜200張私照 脅迫美工程師當共諜 🔷赴美將需完整接種疫苗 高端未在列 後續因應? 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0