Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
133 views • May 13, 2022

〖大法洪傳30年〗新世紀影視大法弟子恭祝師尊華誕

新世紀影視
新世紀影視
2022年是法輪大法洪傳三十週年,5月13日是第二十三屆世界法輪大法日暨師尊華誕,新世紀影視大法弟子懷著無比感恩的心情恭祝師尊華誕,並致上最美好的祝願! ————————— 如需轉載,請附帶本信息: ©2022 新世紀影視 版權所有,未經授權不得重新剪輯或截取影片畫面 新世紀影視是非營利組織,遵循中華神傳文化的傳統理念並專注創作啟迪人心的電影 🍀如果您喜歡我們的影片,請支持我們🍀 信用卡捐助 - https://bit.ly/3zoTuco PayPalCAD - https://bit.ly/DonateNCFcad PayPalUSD - https://bit.ly/DonateNCFusd ————————— 🔔觀看更多影片🔔 訂閱頻道 - https://bit.ly/subNCFzh 加入會員 - https://bit.ly/3vEVvOB
Show All
Comment 0