เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
7,105 views • May 25, 2022
video privacyUnlisted

【Facts Matter】ハンター・バイデン 削除されたPCデータが公開へ  告発者はスイスに逃亡

今回はハンター・バイデン氏のこの写真から始めましょう。これは、彼がデラウェア州のコンピューター修理店に放棄したノートパソコンから見つかった 何百枚もの写真のうちの1枚です。その運命的な事故のおかげで、このような写真以外にも、父親が政府の仕事をしていた時代に従事したハンター・バイデン氏のビジネス取引について、中国共産党関連の企業との取引を含む、より多くの詳細が明らかになりました。
Comment 0