ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
777 views • November 27, 2021

국내유일! 오픈 한달만에 줄서서먹는 일본식 계란 치즈 철판 핫도그 Egg Cheese Roll Pancake - Korean Street Food

FoodyTrip
FoodyTrip
😋 일본식 계란 치즈 철판 핫도그 (오코노미야끼) / 철판핫독, 광명시장 / 한국길거리음식 Japanese Style Egg Cheese Roll Pancake / Okonomiyaki Hot Dog / Korean Street Food 💰 가격 Price : KRW 3,500 (USD 2.93) 📌 위치 Location : http://naver.me/Gw5147u9 https://goo.gl/maps/192VapWLXxBKUS2L6 💌 무료 촬영요청 및 제보 Contact FoodyTrip : goodymob@naver.com ✅ 본 영상은 직접 촬영요청을 드리고 섭외하여 촬영한 것이며, 유료광고를 포함하고 있지 않습니다. This video does not contain paid advertisements.
Show All
Comment 0