เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
Premieres in 1 day, July 3, 3:00 PM
1 waiting now • Scheduled in 1 day

John Money: The Man Who Invented "Gender"

The Andres Segovia Show
Man and woman, male and female, made He them. No more. No less. John Money, a sick prevent and pro-pedo, invented gender and thus became the father of Gender Ideology and Gender Studies. On this installment of Off The Record, I go over his most infamous case: The Case of Joan and John. Viewer and listener discretion is advised. Locals saw it first! Join the Community at https://theandressegoviashow.locals.com/
Show All
Comment 0