Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,840 views • January 3, 2022

🔥中台日地牛接連翻身|西安封城異地隔離 警力加碼、刪帖加速|台灣桃園機場清潔員確診列本土|早安新唐人【2022年1月4日】@新聞精選【新唐人亞太電視】三節新聞Live直播

🔷桃機清潔員確診列本土 6家人陰性 2校停課 🔷西安激進防疫封城 派3萬警力管控 加緊刪帖 🔷台今年首震規模6.0 3天內恐有規模4餘震 🔷中共拒收2萬瓶立陶宛蘭姆酒 台灣全買下力挺 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0