Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9450
1,118 views • June 30, 2022

20 Goats Munch on Manhattan's Riverside Park

NTD News
NTD News
What if there was a way to remove weeds without harmful chemicals? Well, we're in luck—goats to the rescue! Riverside Park in Manhattan is being visited by a new landscaping crew ... a group of goats!
Comment 0