Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,644 views • January 17, 2022

🔥Omicron攻入北京|喬帥無緣澳網首次發聲|台北集會感謝法輪功洪傳30周年|早安新唐人【2022年1月17日】@新聞精選【新唐人亞太電視】三節新聞Live直播

#油管言論審查 #新唐人亞太搬家中 🔷雙北喊推疫苗護照 指揮中心提醒基本自由 🔷Omicron攻入北京 冬奧會再添陰影 🔷神韻睽違兩年再臨巴黎 名流讚生命再次呼吸 🔷簽證風波上訴失敗 喬帥無緣澳網首次發聲 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0