Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9104
958 views • July 1, 2022

California Won’t Fund Out-of-State Abortion Seekers

NTD News
NTD News
Gov. Gavin Newsom is moving forward with his pledge to make California an abortion bastion. He has pledged millions in taxpayer money to pay for the process, but not everyone is covered.
Comment 0