เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
111 views • July 1, 2022

Les bonnes manières peuvent-elles changer le monde ?

Nouvel Angle
Nouvel Angle
Plus qu’un simple code de conduite, les bonnes manières incarnent un art de vivre, un soin apporté aux autres et à soi-même. On considérait au XVIIIe siècle que les Français étaient « les plus sociables des hommes ». Cela n’était pas étranger avec le raffinement du savoir-vivre du Grand Siècle, de la Renaissance et du Moyen Âge. L’essence des bonnes manières trouvait alors leur source dans l’idéal de la courtoisie et de l’honnêteté qui civilisaient le corps et l’esprit. Restons connectés ! 🌟 Soutenez-nous sur Patreon : https://www.patreon.com/laetitianouvelangle 🌟 Youmaker : https://www.youmaker.com/channel/c761a99f-3488-442a-819f-8826db5aa645 🌟 Rumble : https://rumble.com/account/content?type=all 🌟 Instagram : https://www.instagram.com/laetitia_nouvel_angle/?hl=fr 🌟 Telegram : https://t.me/nouvelangle 🌟 Facebook : https://www.facebook.com/laetitia.rodrigues.33234/
Show All
Comment 0