Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,634 views • February 24, 2022

🔥兩國總統同訪烏克蘭│烏克蘭進入國家緊急狀態│中共與國際唱反調|早安新唐人【2022年2月24日】@新聞精選【新唐人亞太電視】三節新聞Live直播

#油管言論審查 #新唐人亞太搬家中 🔷烏克蘭進入國家緊急狀態 衛星照曝光 🔷俄烏緊張 共機再來擾 台總統下令4指示 🔷美傳邀台制裁俄半導體 中共與國際唱反調 🔷蓬佩奧談訪台:挺台灣人不被中共暴政踩腳下 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0