Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
102 views • April 14, 2022

[영상뉴스] 찐(眞)여성주권행동, “여가부 장관 지명 철회하라”

NTD Korea
NTD Korea
(현장음) “여성가족부 지명이 왠 말이냐. 여성가족부 공약 반드시 이행하라.” '찐(眞)여성주권행동(이하 주권행동)'이 13일 정부서울청사 앞에서 기자회견을 열고 여성가족부 장관 임명 철회와 여가부 폐지 공약 이행을 촉구했습니다. [연취현 | 바른여성인권연합 대변인 ] : “인수위는 여가부장관에 김현숙을 임명하는 것으로 여가부폐지 공약을 지지했던 많은 국민들의 등에 칼을 꽂았다. 여가부장관 후보 지명은 곧바로 여가부폐지는 물 건너갔다는 의미와 다르지 않다.” - 🚨어떤 일이 벌어져도 저희 소식을 받을 수 있도록 뉴스레터를 구독하세요. https://kr.theepochtimes.com/join1 - 🚨검열없는 자체 개발 플랫폼 유메이커를 만나보세요. 우리 영상을 시청하실 수 있습니다. https://www.youmaker.com/channel/1eac45ee-01a3-4366-8943-c42017cb2a96 - 여러분의 후원은 큰 힘이 됩니다. 하나은행 (주)에포크미디어코리아 415-910022-14004 - 채널 구독 하기: https://www.youtube.com/channel/UCdL6zLzOiDJScnPV80oNIdA?sub_confirmation=1 - © All Rights Reserved.
Show All
Comment 1