เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
594 views • January 7, 2022

100 ANIME SONGS in 90 MINUTES!!! (Piano Medley)

Fonzi M
Fonzi M
❱ Support the stream: https://streamlabs.com/fonzim-melodiesonpiano/ ----------------------------------------­­----- 【 Listen to My Music! 】 ❱ Spotify: http://spoti.fi/2hvpt67 ❱ iTunes/Apple Music: http://apple.co/2ipCye1 ❱ Google Play: http://bit.ly/GooglePlayFonzi ❱ Amazon: http://amzn.to/2i6eNd7 【 Follow me on Social Media! 】 ● Twitter: https://twitter.com/FonziMGM ● Instagram: https://www.instagram.com/FonziMGM ❱ Merch: https://teespring.com/stores/fonzimgm ----------------------------------------­­----- 【 Chat Rules 】 1. Don't spam in the chat! Especially don't spam song requests hundreds of times as I've probably already seen your message. Remember, I'm only one person, I can't play everyone's request from the chat. 2. Don't spam song requests when it is NOT a music / piano stream. 3. Treat each other with respect and be nice! No fighting! 4. Don't argue. 5. Do not self-advertise your own stuff. 6. Don't bash or bad mouth other people. 7. Don't excessively swear or talk with foul language in my chat. 8. Do not have off topic discussions in the chat! Please respect the stream! ----------------------------------------­­----- 【 Stream Information 】 As this is a live stream where I am performing songs on the piano, please be aware of the following conditions, especially if and when donating for a (priority) song request: - If Paid Requests are OPEN, that means you can request any ANIME or Japanese songs in modern pop culture (ie. from Vocaloid, Touhou, Yorushika etc.) you want me to play on the piano by donating a MINIMUM of $5 USD in Streamlabs. For songs I don't know how to play or have never heard before, I will try to instantly work it out by ear and also play a small section (up to 30 seconds; ie. a chorus or hook) back to you! Regardless of whether I've heard of or can play the song or not, I will learn a section, improvise over it and play it back for you on the piano by ear! This is called a Live Learn. All donation song requests will get priority during the stream and will be played in the order in which the donation has been received on stream in chronological order. PLEASE NOTE: I cannot play or improvise classical or jazz songs, and I reserve the right to decline a Live Learn if I deem your song request too difficult to learn on the spot or if the song lacks any melody/chords. Please have a backup request prepared just in case! - If Paid Requests are OPEN (2), this means that there is a restriction on Paid Requests where I will NOT be doing a Live Learn. You can still request an ANIME or Japanese song in modern pop culture (ie. from Vocaloid, Touhou, Yorushika etc.) that I know how to play and want me to play on the piano by donating a MINIMUM of $5 USD in Streamlabs. However, unlike above, I will NOT be learning any new songs I have never heard before and don't know how to play. You can have a few backup requests if you're unsure what songs I'm able to play, since the song list document linked below may be outdated. All donation song requests will get priority during the stream and will be played in the order in which the donation has been received on stream in chronological order. - If Paid Requests are CLOSED, this means that I am NOT taking any song requests from donations and any donations received when paid requests are closed purely becomes a tip to support me. - Please also note that whilst I may play your donation request if I know the song, I reserve the right to decline your song request if I feel uncomfortable playing it. Generally, chat suggestions for anime songs to play are most welcome! My Song List^ (songs I know how to play): https://docs.google.com/document/d/1XncdRAHNlTSARd2CalaBQhczDgiKevUf6zvFSBgNh5M/view ^ this list might be outdated and I probably know more songs than what is listed ----------------------------------------­­----- I will be reading the chat throughout the live stream. Unfortunately, there is a 20 second delay until I read your chat messages so keep that in mind while talking in chat. Please Note: For the protection of the streamer, it is stated here
Show All
Comment 0