Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/10714
303 views • August 9, 2022

Trump Reveals What He'll Do for Fired Unvaccinated Military Service Members If He Wins in 2024

NTD News
NTD News
Former President Donald Trump said on Aug. 7 that if he returns to the White House in 2025 he'll rehire the service members who lost their jobs by refusing to take the COVID-19 vaccine.
Comment 0