Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9214
984 views • July 1, 2022

California Proposes to Help Homebuyers With Down Payment

NTD News
NTD News
California lawmakers are proposing a new program to help first-time homebuyers with their down payments. Supporters say it helps with economic security. Opponents think it will raise the cost of buying a house.
Comment 0