Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,519 views • February 15, 2022

🔥蘇州爆疫 台鏈高度警戒|冬奧雙金選手批中共侵人權|妻憂張藝謀健康「靠藥維持說話」|早安新唐人【2022年2月15日】@新聞精選【新唐人亞太電視】三節新聞Live直播

#油管言論審查 #新唐人亞太搬家中 🔷台入境檢疫將改為10天 擴大商務客入境 🔷台商重鎮蘇州爆疫 聯電、京元電暫停產 🔷放棄北約換俄不入侵?烏克蘭總統:繼續爭取 🔷冬奧雙金選手批中共侵犯人權 不應舉辦奧運 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0