Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,951 views • March 7, 2022

🔥俄軍機被擊落|西方該不該設烏克蘭「禁飛區」?|赫爾松人舉國旗抗議入侵|早安新唐人【2022年3月7日】@新聞精選【新唐人亞太電視】三節新聞Live直播

🔷台中大火6死6傷 舊飯店改成41間套房 🔷俄軍機被擊落 該不該設烏國「禁飛區」? 🔷無懼!烏克蘭赫爾松人舉國旗抗議入侵 🔷南韓大選週三投票 北韓再射飛彈 ⚡因應社交媒體訊息審查、封鎖、降觸及,請大家盡快加入以下平台,持續接收最新最真實的報導 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0