Vi använder cookies för att förstå hur du använder vår webbplats och för att förbättra din upplevelse. Detta inkluderar att anpassa innehåll och reklam. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du vår användning av Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
389 views • December 11, 2021

消失的陵墓和珍貴文物 二 | 傳統文化 | 中華傳統 | 墓葬文化 | 馨香雅句第91期

馨香雅句
馨香雅句
中國文化講「生事之以禮 死髒之以禮」,所以中國文化裡有非常豐富的墓葬文化,歷史上那些帝王將相的陵墓留給後世是一筆豐富的文化遺產,然而這些陵墓很多都消失了,它們為何消失,我們又丟失了哪些文化呢,今天我們來看一下歷史上消失的帝王將相陵墓二。 馨香雅句 第91期:消失的陵墓和珍貴文物 二 #傳統文化#中華傳統#墓葬文化# 面對現代社會的種種嘈雜與煩惱,雅蘭和您一同探尋中國傳統文化中身心安和之道。安和系列內容將分為三季:第一季「人與自然之和」(從第1集「天地有大美而不言」至第14集「中國園林」)第二季「人與人之和」(從第15集「人生短暫 選擇簡單」至今)第三季「人與心之和」 00:00 中華傳統 0:13 炎帝陵 0:30 舜帝陵 0:43 虞姬項羽墓 1:06 王羲之 1:25 張仲景 2:20 岳飛 3:21 諸葛草廬 4:25 吳承恩 4:58 包拯 5:18 海瑞 6:00 張居正 6:22 于謙 6:40 武訓 7:37 蔣介石 9:12 結語 往期節目: 中國傳統婚禮承載哪些文化內涵 https://youtu.be/N2vByrjQ1bo 願得一心人 白首不相離 https://youtu.be/qRsZfsEvFSc 還君明珠雙淚垂 恨不相逢未嫁時 https://youtu.be/pns_K9TI430 等待一個人 她為何能堅守十八年 https://youtu.be/qH5H98KClrg 任他隨聚隨分 為什麼大家都喜歡薛寶釵 https://youtu.be/URxyxOMZTjI 任是無情也動人 看薛寶釵如何安頓自身 https://youtu.be/avQMY6-ZvIA 窈窕淑女的養成 班昭留給後世女子的智慧 https://youtu.be/bAQci1AyWJ0 從巴黎舞會看名門淑媛的成人禮 https://youtu.be/WgpfFp0HG7Y 中國文化中玉石裝扮的女子之美 https://youtu.be/Ep0dokLK-0g 療癒身心的芳香 看古人的芳香生活 https://youtu.be/zc4uKGKHNvs 中國傳統色彩承載了哪些文化 https://youtu.be/f9LfJ2Ye6q4 雍正十二美人圖 https://youtu.be/q1aNKCfouOg 中國華服裡的女子藝術--刺繡 https://youtu.be/lu0Kji537qg 清代花鳥畫家惲冰 十二月花卉圖 https://youtu.be/rWAXdIPBSrA 王羲之的書法老師竟是她 https://youtu.be/-8upd2XK-TI
Show All
Comment 0