Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,626 views • January 12, 2022

🔥F-16V墜機疑點 退將提醒共機壓縮台訓練時數|中共封第三城河南安陽|立陶宛今春來台設處 台加碼10億美元融資產業合作|早安新唐人【2022年1月12日】|新唐人亞太電視

#油管言論審查 #新唐人搬家中 🔷持續搜救!F-16V飛官未跳傘、緊按無線電斷通話 🔷北市2護理師確診症狀輕 柯:追零確診不切實際 🔷中共封第三城河南安陽 極端清零或衝擊蘋果鏈 🔷立陶宛今春來台設處 台加碼融資產業合作 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0