เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
14 views • 4 hours ago

Timeline: If Anyone Opened Their Mouth, They Die

Infinite Comparison
Imagine we make the first contact with aliens, but the aliens are not how we expect them to be. They're evil and have bad intentions against us. Also they're too powerful for humanity to match them. They enjoy death games too, so they decide to play a game. If you open your mouth, you die. The rule is simply, but has deadly consequences at the same time. Watch this timeline video to know more about this scenario. DISCLAIMER: This probability/comparison is based on public data, surveys, public comments & discussions and approximate estimations that might be subjected to some degree of error. Subscribe to Infinite Comparison for more Probability Comparison/Comparison videos. Icons: www.flaticon.com Sources: https://www.toptal.com/developers/hastebin/raw/jiquyaxequ
Show All
Comment 0